بسم الله الرحمن الرحیم

برای ثبت نام در دوره تابستان 1399 بینش مطهر در سراسر کشور به موارد زیر دقت فرمایید:

 1. موسسه بینش مطهر برگزارکننده سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری در یازده مرحله می‌باشد.
 2. هر مرحله از 12 جلسه تشکیل شده است که هر هفته یک جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد. 1.5 ساعت مباحثه قبل از کلاس و 1.5 ساعت تدریس خواهد بود.
 3. پایان هر مرحله کارنامه و گواهی برای بینش پژوهان صادر خواهد شد.
 4. تاریخ شروع کلاس‌ها 10تیرماه 99 می‌باشد.
 5. برای اطلاع از زمان و مکان تشکیل کلاس، با مسئول شعبه خود مرتبط شوید. اطلاعات مسئولین استان و شعبه‌ها در سایت موجود می‌باشد.
 6. برای اطلاع از هزینه کتاب‌ها و محصولات آموزشی هر مرحله به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید.
 7. هزینه هر مرحله شامل دوازده جلسه 96000 تومان می‌باشد.
  *  قیمت هر مرحله با توجه به امکانات هر استان ممکن است متفاوت باشد ولیکن سقف آن از 110000 تومان بیشتر نخواهد بود.
 8. ثبت نام بینش پژوهان با مبلغ 50000 تومان انجام خواهد شد و بقیه هزینه دوره توسط شعب دریافت می‌شود. لطفا پس از ثبت نام از طریق مسئولین شعب نسبت به پرداخت مابقی هزینه اقدام فرمایید.
 9. هنگام ثبت نام دقت لازم را بفرمایید. چنانچه پس از ثبت نام درخواست انصراف داشته باشید، فقط در شرایط خاص و با تشخیص مسئول استان و معاونت آموزش انصراف پذیرفته می‌شود و هزینه انتهای دوره عودت داده می‌شود.
 10. مبلغ 10000 تومان از هزینه‌ای که در سایت پرداخت می‌کنید به هیچ عنوان عودت داده نمیشود.