ارتباط مستقیم

شـمـاره تـمــاس: ۰۲۱۲۲۲۳۸۰۴۹
شـمـاره فـکــس: ۰۲۱۲۲۶۷۶۵۳۸
رابط دبیـرخانه‌ها: ۰۹۱۲۵۵۷۷۵۱۰
ایمیل: info@bineshemotahar.ir
کـــد پـــســـتـــی: ۱۹۶۳۸۱۳۶۳۱

تربیت مدرس حضوری

آدرس: تهران، اتوبان چمران، خیابان شهید نوراللهی
جـنـب هتـل پارسیـان، تـقـاطـع خیـابان شهـیـد سـوری
مسجد جامع الزهرا (س)
پاسخگویی تلفنی: ۰۲۱۲۲۳۴۶۵۵۱

تربیت مدرس غیرحضوری:

پاسخگویی تلفنی: ۰۹۳۳۴۶۸۹۱۰۶
پاسخگویی در ایتا: @Mmjalali
یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۴
شنـبـه و چهارشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰

فرم تماس

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.
  • 09123456789