مجموعه فرهنگی هنری بینش مطهر،  از سال 1372 کار محتوایی و ایجاد زیرساخت های علمی خود را با محوریت آثار شهید مطهری(ره) آغاز نمود. سپس همزمان با گسترش فعالیت ها و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت 1392، به فعالیت‌های خود به تناسب امکانات ادامه داده و آماد‌ه‌ همکاری با متقاضیان و مراکز علاقمند این طرح می‌باشد.

روند فعالیت های این مجموعه در دو بخش به شرح ذیل می باشد:
الف) روند پیشرفت امور محتوایی موسسه

–          تدوین آثار استاد شهید مرتضی مطهری در قالب 4 سطح برای مخاطبان
–          تولید کتاب های ویژه نوجوانان متناسب با سیر مذکور
–          تولید درسنامه مختص هرکتاب اصلی سیر آثار شهید مطهری
–          تولید آثار قرآنی در 6 مجلد با عنوان”بینش و رفتار قرآنی” بر اساس رویکرد برخی علمای ربانی با الگوگیری از آثار “آشنایی با قرآن” از شهید مطهری و همچنین تفسیر المیزان از علامه طبابایی

ب) روند پیشرفت امور اجرایی

–          برگزاری کارگاه های تخصصی مختص مربیان بینش مطهر
–          تشکیل کلاسهای سیرمطالعاتی آثار استاد مطهری با بهره گیری از گروه علمی مجرب
اهم خدمات ارائه شده در سایت:
الف) اطلاع رسانی و ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره های سیرمطالعاتی آثار استاد مطهری
ب)   عرضه فروشگاهی آثار تولید شده توسط موسسه از جمله: (مجلدات بینش و رفتار قرآنی – درسنامه ها – سیرمطالعاتی نوجوان و کودک)