ثبت نام شهر تهران تمامی مراحل بینش مطهر – پاییز 98

بسم الله الرحمن الرحیم

برای ثبت نام در دوره پاییز 1398 بینش مطهر در شهر تهران به موارد زیر دقت فرمایید :

  1. موسسه بینش مطهر برگزارکننده سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری در یازده مرحله می‌باشد.
  2. هر مرحله از 12 جلسه تشکیل شده است که هر هفته یک جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد. 1.5 ساعت مباحثه قبل از کلاس و 1.5 ساعت تدریس خواهد بود.
  3. پایان هر مرحله کارنامه و گواهی برای بینش پژوهان صادر خواهد شد.
  4. تاریخ شروع کلاس‌ها 15 آذرماه 98 می‌باشد.
  5. برای اطلاع از هزینه کتاب‌ها و محصولات آموزشی هر مرحله به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید.
  6. هزینه هر مرحله شامل دوازده جلسه 98000 تومان می‌باشد.