بسم الله الرحمن الرحیم

برای ثبت نام در کلاس دانش افزایی مخصوص اساتید تهران بینش مطهر به موارد زیر دقت فرمایید :

  1. تاریخ شروع کلاس 15 آذرماه 98 می‌باشد.
  2. این کلاس در 20 جلسه ارائه شده و هر هفته یک جلسه برگزار خواهد شد.
  3. هزینه کلاس 98000 تومان می‌باشد.