نام دوره شعبه استان شهر بخش جنس استاد عملیات

مرحله 3 شعبه سبحان تهران

سبحان تهران تهران منطقه 3 آقا-خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 6 شعبه مرکز صلحا تهران

مرکز صلحا تهران تهران منطقه 4 آقا-خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 2 شعبه مدرسه عالی شهید مطهری تهران

دبیرستان علوم و معارف شهید مطهری ( متوسطه اول) تهران تهران منطقه 12 آقا-خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 2 شعبه مسجد پیامبر اعظم تهران

مسجد پیامبر اعظم تهران تهران منطقه 1 آقا-خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 4 شعبه الزهرا - تزکیه تهران

الزهرا - تزکیه تهران تهران منطقه 2 خانم

میترا ترکمان

ثبت نام

مرحله 6 شعبه تهران - مسجدالرضا تهران

تهران - مسجدالرضا تهران تهران منطقه 2 آقا-خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 4 شعبه حوزه بانوامین تهران

حوزه بانوامین تهران تهران منطقه 1 خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 2 شعبه حوزه بانوامین تهران

حوزه بانوامین تهران تهران منطقه 1 خانم

سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی

ثبت نام

مرحله 1 شعبه حوزه بانوامین تهران

حوزه بانوامین تهران تهران منطقه 1 خانم

مرضیه نورانی‌نگار

ثبت نام

مرحله 1 شعبه الزهرا - دانشگاه شریف تهران

الزهرا - دانشگاه شریف تهران تهران منطقه 2 آقا-خانم

مجتبی صوفیانی

ثبت نام

مرحله 3 شعبه الزهرا - دانشگاه شریف تهران

الزهرا - دانشگاه شریف تهران تهران منطقه 2 خانم

گلنوش سوزنچی

ثبت نام

مرحله 5 شعبه الزهرا - دانشگاه شریف تهران

الزهرا - دانشگاه شریف تهران تهران منطقه 2 خانم

بهاره جعفرزاده

ثبت نام

مرحله 1 شعبه مسجد الزهرا تهران

مسجد الزهرا تهران تهران منطقه 2 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

مرحله 6 شعبه تهران-مسجد حضرت ابوالفضل تهران

تهران-مسجد حضرت ابوالفضل تهران تهران منطقه 2 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

مرحله 5 شعبه مسجد جامع نارمک تهران

مسجد جامع نارمک تهران تهران منطقه 1 خانم

صدیقه صنعتگر

ثبت نام

مرحله 3 شعبه مسجد امیرالمومنین تهران

مسجد امیرالمومنین تهران تهران منطقه 2 خانم

طاهره علی‌یاری

ثبت نام

مرحله 1 شعبه مسجد امیرالمومنین تهران

مسجد امیرالمومنین تهران تهران منطقه 2 خانم

مرتضی علم‌خواه

ثبت نام

مرحله 9 شعبه مسجد امیرالمومنین تهران

مسجد امیرالمومنین تهران تهران منطقه 2 خانم

مرتضی علم‌خواه

ثبت نام

مرحله 4 شعبه مسجد امیرالمومنین تهران

مسجد امیرالمومنین تهران تهران منطقه 2 خانم

اعظم وفسیان

ثبت نام

مرحله 1 شعبه مسجد امام سجاد تهران

مسجد امام سجاد تهران تهران منطقه 1 خانم

فرزانه دیدری خمسه مطلق

ثبت نام

مرحله 1 شعبه دانشگاه باهنر کرمان

دانشگاه باهنر کرمان کرمان کرمان خانم

مصطفی اژدری راینی

ثبت نام

مرحله 1 شعبه دانشگاه علوم پزشکی برادران کرمان

دانشگاه علوم پزشکی برادران کرمان کرمان کرمان آقا

مصطفی اژدری راینی

ثبت نام

مرحله 1 شعبه دانشگاه علوم پزشکی خواهران کرمان

دانشگاه علوم پزشکی خواهران کرمان کرمان کرمان خانم

مصطفی اژدری راینی

ثبت نام

مرحله 1 شعبه رفسنجان کرمان

رفسنجان کرمان رفسنجان رفسنجان آقا

سید خلیل حسینی

ثبت نام

مرحله 1 شعبه ریحانه النبی تهران

ریحانه النبی تهران تهران منطقه 1 خانم

مرال کاظمی

ثبت نام

مرحله 2 شعبه مسجدالنبی تهران

مسجدالنبی تهران تهران منطقه 1 خانم

فرزانه دیدری خمسه مطلق

ثبت نام

مرحله 1 شعبه تهران تهران

تهران تهران تهران منطقه 1 آقا

khalil 9822

ثبت نام

مرحله 2 شعبه تست توسعه بوشهر

تست توسعه بوشهر کنگان سیراف خانم

سید خلیل حسینی

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه بوکان آذربایجان غربی

بوکان آذربایجان غربی بوکان بوکان آقا-خانم

محمدعلی معیرمحمدی

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه تست توسعه بوشهر

تست توسعه بوشهر کنگان سیراف آقا

حسین محمدی‌سیرت

ثبت نام

مرحله 1 کتاب آزادی انسان + لوح فشرده شعبه تست توسعه بوشهر

تست توسعه بوشهر کنگان سیراف خانم

حسین محمدی‌سیرت

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه امتحانی سیستان وبلوچستان

امتحانی سیستان وبلوچستان ایرانشهر ایرانشهر آقا-خانم

حسین محمدی‌سیرت

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه امتحانی سیستان وبلوچستان

امتحانی سیستان وبلوچستان ایرانشهر ایرانشهر آقا

حسین محمدی‌سیرت

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه امتحانی سیستان وبلوچستان

امتحانی سیستان وبلوچستان ایرانشهر ایرانشهر آقا

حسین محمدی‌سیرت

ثبت نام

مرحله 1 کتاب بینش مطهر+ لوح فشرده شعبه کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه وبویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد کهگیلویه وبویراحمد بهمیی لیکک آقا-خانم

مهدیه مشمولی جلالی

ثبت نام