• مثال : 24-7-1397
 • مثال : 24-7-1397
 • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 1 را وارد نمایید .
 • بدین صورت تکمیل گردد: مثلا 12-10
 • عدد وارد شود
  لطفاً یک مقدار بین 0 و 11 را وارد نمایید .
 • عدد وارد شود
  لطفاً یک مقدار بین 0 و 11 را وارد نمایید .
 • عدد وارد شود
  لطفاً یک مقدار بین 0 و 11 را وارد نمایید .
 • خود ارزیابی استاد/مربی:

  چنانچه مستحضر هستید به منظور ارتقاء سطح علمی و تربیتی، عملکرد اساتید بر اساس شاخص های برگه ارزشیابی(پیوست همین گزارش) و همکاری‌های شکلی از طریق اندیشه جویان ، مرکز برگزار کننده و امور اساتید ارزشیابی صورت می گیرد. اطلاع از نتایج این ارزشیابی ها می تواند نقش موثری در ارتقای استاد/مربی بارفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت داشته باشد.
 • ردیفنام کتاب هاتدریس سرفصل (درصد)تعداد جلساتنمره به عملکرد خود در این کتابتوضیحات لازم 
  افزودن یک ردیف جدید
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 20 را وارد نمایید .
 • سوالات زیر را درخصوص وضعیت و سطح اندیشه جویان و همچنین روند اجرایی مراکز برگزار کننده تکمیل فرمایید.

 • عدد بین 0 تا 20 وارد کنید
 • عدد بین 0 تا 20 وارد کنید
 • لطفاً یک مقدار بین 0 و 20 را وارد نمایید .
 • جهت واریز مبلغ حق التدریس بر اساس اطلاعات این گزارش و نیز نمرات ارزشیابی، لطفاً اطلاعات حساب خود را ثبت نمائید

 • 8 رقم اول شماره کارت (از سمت چپ)8 رقم دوم شماره کارت (از سمت چپ) 
 • مثال : 24-7-1397