فرم خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور

جوایز طرح

* آخر هر هفته: 50 جایزه 5 میلیون ریالی به قید قرعه به کسانی که همه سوالات را درست جواب داده‌اند.
* آخر هر کتاب: 10 جایزه 50 میلیون ریالی به کسانی که بیشترین امتیازات در طول مسابقات کتاب را به دست آورده‌اند.
* آخر دوره: 5 جایزه 100 میلیون ریالی به کسانی که بیشترین امتیازات در طول دوره را به دست آورده‌اند.

توجه: جوایز فقط به کسانی که در این دوره پویش بینش مطهر شرکت کرده و از سایت کتاب را تهیه کرده باشند اهدا می‌شود.

جدول مقرری مطالعه کتاب‌ها