خانه » پویش مطالعاتی بینش مطهر در شبکه سه سیما

پویش مطالعاتی بینش مطهر در شبکه سه سیما

فرم خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور

ثبت نام غیرفعال است

جوایز طرح

* آخر هر هفته: ۵۰ جایزه ۵ میلیون ریالی به قید قرعه به کسانی که همه سوالات را درست جواب داده‌اند.
* آخر هر کتاب: ۱۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی به کسانی که بیشترین امتیازات در طول مسابقات کتاب را به دست آورده‌اند.
* آخر دوره: ۵ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی به کسانی که بیشترین امتیازات در طول دوره را به دست آورده‌اند.

توجه: جوایز فقط به کسانی که در این دوره پویش بینش مطهر شرکت کرده و از سایت کتاب را تهیه کرده باشند اهدا می‌شود.

جدول مقرری مطالعه کتاب‌ها