دوره های آموزشی

اعطای گواهی پایان دوره به اندیشه جویان

پس از پایان هر کتاب از مباحث مطروحه در آن کتاب آ‌زمون گرفته شده و همچنین پس از پایان هر سطح علاوه بر آزمون هر کتاب یک آزمون پایان دوره برگزار خواهد شد که به نفرات برگزیده و افرادی که موفق به کسب امتیاز حد نصاب شده‌اند گواهینامه پایان دوره نیز اعطاء‌خواهد شد.

در ادامه؛

افرادی که توانایی بالقوه مربی شدن را دارند، شناسایی و در دوره‌ فشرده تربیت مربی، شرکت می‌نمایند. این دوره‌ها در 4 سطح طراحی شده است که هر سطح، در یک هفته به صورت فشرده، برگزار می‌شود. در این دوره ابتدا اساتید، شاکله مباحث و نکات کلیدی و اساسی مباحث را طرح و اندیشه‌جویان از مباحث اساتید، یادداشت‌برداری می‌نمایند. در پایان هر سطح، وظیفه اصلی اندیشه‌جویان آغاز می‌شود. آنان با مطالعه تفصیلی مباحث کتاب‌هایی که‌ در دوره فشرده تدریس شده است، بر اساس سیر آسان به مشکل، پس از تسلط بر کتاب‌های مرحله اوّل سطح یک، با استفاده از درسنامه و لوح‌های فشرده مخصوص مربیان، این آمادگی را پیدا می‌کنند، تا به عنوان مربی، تدریس همان کتاب را برای گروهی دیگر از اندیشه‌جویان، بر اساس روش اول عهده‌دار شوند. به این شکل اندیشه‌جوـ مربی از طرفی بر اساس سیر مطالعاتی، خود به مطالعه و مباحثه کتاب‌های بعدی می‌پردازد و از طرف دیگر به عنوان سرگروه یا مربی، عهده‌دار اداره گروهی ازاندیشه‌جویان جدیدالورود می‌شود. پس از اتمام مباحث سطح یکو انجام فعالیت عملی و مربیگری، سطح دو آغاز می‌گردد. در پایان دوره آموزشی هر سطح و پس از ارزیابی فعالیت‌های عملی و مربی‌گری در سطح قبلی،افرادی که موفق به کسب حد نصاب امتیاز شده‌اند به عنوان مربی قطعی طرح بینش مطهر مشخص شده و موفق به دریافت کارت و مدرک مربیگری می‌شوند. تنها به مربیانی که برنامه عملی در سطح یک داشته باشند، گواهی سطح دو ارائه می‌شود.

 

کتب سیرمطالعاتی آثار استاد مطهری
سطح 1                               سطح 2
1 بینش مطهر 13 تربیت و رشد اسلامی
25 احیای تفکر دینی و علل دین گریزی 37 جامعه و تاریخ قرآن
2 آزادی انسان
14 عقل و علم 26 اسلام و توسعه 38 پیامبر شناسی
3 آزادی بندگی 15 اخلاق اسلامی 27 پایان پیامبری 39 امام شناسی
4 خدا در زندگی انسان 16 عدالت
28 انسان شناسی 40 رستاخیز
5 سیره نبوی 17 حقوق زن ومرد از دیدگاه اسلام ج 1 29 فطرت انسان کتب ضمائم
6 تبلیغ  18 حقوق زن ومرد از دیدگاه اسلام ج 2
30 کمال انسان و انسان کامل 1 اقتصاد اسلامی
سطح 4
7 مسئله نفاق 19 حقوق زن ومرد از دیدگاه اسلام ج 3
31 نهجی به نهج البلاغه 2 تاریخ عقاید اسلامی
8 سیره امیر المؤمنین علیه السلام 20 حقوق زن ومرد از دیدگاه اسلام ج 4
32 معرفت شناسی 3 کتب مباحث تفسیری
9 نهضت حسینی 21 حقوق زن ومرد از دیدگاه اسلام ج 5 33 علم اخلاق 4 کتب مباحث فلسفی
سطح 3
10 امر به معروف و نهی از منکر
22 اسلام و ملی گرایی 34 عرفان اخلاق 
11 سیره معصومین علیهم السلام
23 بیداری اسلامی 35 خداشناسی
12 مهدویت 24 ولایت فقیه و روحانیت
36 عدل و قدر