بسم الله الرحمن الرحیم

لازمه شرکت در دوره :

1) ارسال رزومه به ایمیل tarbiat.ostad@gmail.com

2) شرکت در مصاحبه

3) تکمیل فرم ثبت نام و واریز هزینه در سایت به شرط قبولی در مصاحبه

چنانچه هر یک از مراحل بالا انجام نشود و فرد بدون انجام مصاحبه اقدام به

ثبت نام و واریز وجه کند ، ثبت نام مورد قبول نیست و وجه عودت داده نخواهد شد.