بسم الله الرحمن الرحیم

برای ثبت نام در دوره تربیت مدرس و مربی کشوری بینش مطهر به موارد زیر دقت فرمایید :

  1. برای اطلاع از زمان و مکان تشکیل کلاس ، با مسئول شعبه خود مرتبط شوید . اطلاعات مسئولین استان و شعبه ها در سایت موجود میباشد

  2. برای اطلاع از هزینه کتابها و محصولات آموزشی هر مرحله به قسمت فروشگاه در سایت مراجعه کنید.

  3. ثبت نام بینش پژوهان با مبلغ ۸۰۰۰ تومان انجام خواهد شد و بقیه هزینه دوره توسط شعب دریافت میشود . لطفا پس از ثبت نام از طریق مسئولین شعب نسبت به پرداخت مابقی هزینه اقدام فرمایید.

  4. هنگام ثبت نام دقت لازم را بفرمایید . چنانچه پس از ثبت نام درخواست انصراف داشته باشید ، فقط در شرایط خاص و با تشخیص مسئول استان و مسئول دوره انصراف پذیرفته میشود و هزینه انتهای دوره عودت داده میشود .

  5. هزینه ای که در سایت پرداخت میکنید (8000 تومان) به هیچ عنوان عودت داده نمیشود .