سخن مطهر

شمر امروزت را بشناس! (1)

نطق تاريخي استاد عليه صهيونيسم در عاشوراي سال 1390 قمري برابر با اسفند 1348 شمسي كه به دستگیري ايشان انجاميد:

“می‏ خواهی در نزد پيغمبر خدا ارزش پيدا كنی؟ با عمل كردن به اين اصل در نزد خدا و پيغمبر ارزش پيدا كن. اگر می‏ خواهی در نزد ملل جهان ارزش پيدا كنی كه هم بلوك شرق روی تو حساب كند و هم بلوك غرب، سرنوشت تو را او در اختيار نگيرد و او برای تو تصميم نگيرد، امر به معروف و نهی از منكر داشته باش، همبستگی و همدردی داشته باش، اخوت و برادری اسلامی‏ را زنده كن، از بی خبری پرهيز كن، از ضعف پرهيز كن، از لاابالی‏گری‏ پرهيز كن. اين برنامه‏ های بی‏ خبری و لاابالی گری برای چيست؟ برنامه بی خبری برای اينست كه آگاه نباشی، نفهمی، ندانی و برنامه لاابالی‏گری برای اينست كه ضعيف باشی، قدرت‏ نداشته باشی.

 اگر می‏ خواهيم به‏ خودمان ارزش بدهيم، اگر می‏ خواهيم قيمت پيدا كنيم، اگر می‏ خواهيم در نزد خدا و پيغمبر خدا محترم باشيم، در نزد ملل جهان محترم باشيم، بايد اين اصل را زنده كنيم. اگر پيغمبر اسلام زنده می‏ بود امروز چه می‏كرد؟ درباره چه مسئله‏ ای‏ می‏ انديشيد؟ والله و بالله قسم می‏ خورم كه پيغمبر اكرم در قبر مقدسش‏ امروز از يهود می‏ لرزد. اين يك مسئله دو تا چهار تاست. اگر كسی نگويد، گناه كرده است من اگر نگويم و الله مرتكب گناه شده‏ ام، و هر خطيب و واعظی اگر نگويد مرتكب گناه شده است.

گذشته از جنبه اسلامی، فلسطين چه‏ تاريخچه‏ ای دارد؟ قضيه فلسطين مربوط به دولتی از دولتهای اسلامی هم نيست ، مربوط به يك ملت است، ملتی كه او را به زور از خانه‏ اش بيرون‏ كرده‏ اند. تاريخچه فلسطين چيست؟ مدعی هستند كه در سه هزار سال پيش دو نفر از ما، داود و سليمان برای‏ مدت موقتی در آنجا سلطنت كرده ‏اند. تاريخ را بخوانيد، در تمام اين‏ مدت دو سه هزار ساله، كی بوده است كه سرزمين فلسطين به يهود تعلق‏ داشته است؟ كی بوده است كه بيشتر سرزمين فلسطين مال ملت يهود باشد. آيا بيشتر سرزمين فلسطين از آن ملت يهود است؟ قبل از اسلام هم مال آنها نبود، بعد از اسلام هم مال آنها نبود. روزی كه مسلمين، فلسطين را فتح‏ كردند، فلسطين در اختيار مسيحي ها بود، نه در اختيار يهودي ها. و اتفاقا مسيحی‏ ها كه با مسلمين صلح كردند يكی از مواردی كه در صلحنامه گنجاندند اين بود كه شما يهود را در اينجا راه ندهيد . گفتند: ما با شما زندگی‏ می‏ كنيم ولی با يهود زندگی نمی‏ كنيم. چطور شد كه يكدفعه نام وطن يهودی به‏ خود گرفت؟ يكی از قضايائی كه كارنامه قرن ما را تاريك می‏ كند( اين‏ قرنی كه به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانيت بر آن گذاشته‏ اند ) همين‏ قضيه است.”(ادامه دارد)

 کتاب نهضت حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + = 19