خانه » دوره تربیت پژوهشگر و مدرس(دوره اختصاصی)

دوره تربیت پژوهشگر و مدرس(دوره اختصاصی)

  • پرکردن گزینه های ستاره دارالزامی است

  • شروع دوره سواد رسانه از تاریخ پنج شنبه ۴ بهمن ماه است و ساعت برگزاری ۸:۳۰ الی ۱۲ می باشد

  • اعداد بدون درج . یا - درج شوند و صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .