اساتید خانم‌

<strong;”>
حسب ارزیابی‌های صورت گرفته، اساتید گرامی زیر از صلاحیت علمی لازم برای تدریس مرحله اول برخوردار هستند.

<strong;”>تدریس برای مراحل بالاتر مشروط به این است که خود استاد اولاً آن مرحله را با موفقیت سپری کرده باشد

<strong;”>و ثانیاً برای اولین بار تدریس آن مرحله، ارزشیابی مناسبی در اولین کتاب مربوط به آن مرحله کسب نماید.

اساتید معزز و محترم : بانوان گرامی (به ترتیب حروف الفبا)

 

استاد اسماعیلی -حمیده -رتبه ب(18-17)

استاد اشعری -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد اصغریان -زینب -رتبه ب(18-17)

استاد اصلانی -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد اکبری -سمیرا -رتبه ب(18-17)

استاد اوستادی -رتبه ب(18-17)

استاد آهنگر -لیلا -رتبه ب(18-17)

استاد بقال ولی -کبری -رتبه ب(18-17)

استاد بلغار -عصمت -رتبه ب(18-17)

استاد بوربور -نفیسه -رتبه الف(20-19)

استاد پور ابراهیم -سکینه -رتبه ب(18-17)

استاد تورگلی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد جاویدی‌پور -اکرم -رتبه ب(18-17)

استاد جعفرزاده -بهاره -رتبه ب(18-17)

استاد جلال غفاری -مرضیه -رتبه ب(18-17)

استاد جلالی -فریدا -رتبه ب(18-17)

استاد جلالی یزدی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد چاقری -شهناز -رتبه ب(18-17)

استاد حدادیان -مریم -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -حوریه -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -هاله -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -پروین -رتبه ب(18-17)

استاد حسینی یکتا -مهری -رتبه ب(18-17)

استاد حقانی -فهیمه -رتبه ب(18-17)

استاد حیدری -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد خداکرمی – بتول -رتبه ب(18-17)

استاد خجسته -نجمه -رتبه ب(18-17)

استاد خسروی -رتبه ب(18-17)

استاد ذوالفقاری – ــ رتبه ب( 18-17)

استاد رضا زاده ــ سمانه -رتبه ب(18-17)

استاد رضوی -رتبه ب(18-17)

استاد رمازی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد رناسی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد زوربخش -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد سفلایی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد سلیمانی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد سوزنچی -گلنوش -رتبه ب(18-17)

استاد سیافی – زهرا ــ -رتبه الف(20-19)

استاد سیفی -جمیله -رتبه ب(18-17)

استاد شاهسوند -ژیلا -رتبه ب(18-17)

استاد شکوهی -لعیا -رتبه ب(18-17)

استاد صادقی فر -یگانه -رتبه ب(18-17)

استاد صدر هاشمی -زکیه‌سادات -رتبه ب(18-17)

استاد صنعتگر -صدیقه -رتبه الف(20-19)

استاد صنیعی‌مقدم -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد طالب‌نیا -گلناز -رتبه ب(18-17)

استاد عاقل‌نهند -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد عالی -نوشین -رتبه الف(20-19)

استاد عباسی آغوی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد عبد اله زاده -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد عبدالرحیمی -ندا -رتبه الف(20-19)

استاد عبدلی -محیا -رتبه ب(18-17)

استاد علیپور -حکیمه -رتبه ب(18-17)

استاد علی یاری -طاهره -رتبه ب(18-17)

استاد عوامی -اکرم -رتبه ب(18-17)

استاد فردی نیا -شهرزاد -رتبه ب(18-17)

استاد فرشی جلالی -ویدا -رتبه ب(18-17)

استاد فروزان هنر -طیبه -رتبه ب(18-17)

استاد فضلی -وفا -رتبه ب(18-17)

استاد قاسمی -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد قاسمی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد کاظمی -مرال -رتبه ب(18-17)

استاد کچویی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد کرمی ممتاز -بتول -رتبه ب(18-17)

استاد کریمی -زینب -رتبه ب(18-17)

استاد کفاش کرمانی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد کفاش‌زاده -رتبه ب(18-17)

استاد لطفی -فرشته -رتبه ب(18-17)

استاد لطفی -نیره -رتبه الف(20-19)

استاد محمدطاهری -وجیهه -رتبه ب(18-17)

استاد مددی -جمیله -رتبه الف(20-19)

استاد مرادی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد مرجانی -فخری -رتبه ب(18-17)

استاد مصلحی -فائزه -رتبه ب(18-17)

استاد مطلق -فرزانه -رتبه الف(20-19)

استاد ملک‌پور -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد مهدیان -الهه -رتبه ب(18-17)

استاد موسوی‌فرد -اعظم -رتبه ب(18-17)

استاد میربراتی -مهدیه‌سادات -رتبه ب(18-17)

استاد میرهاشمی -زهرا- رتبه ب(18-17)

استاد مینایی‌پور -مرضیه -رتبه ب(18-17)

استاد نصیری‌فرد -نفیسه -رتبه الف(20-19)

استاد نعمتی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد نورانی‌نگار -مرضیه -رتبه الف(20-19)

استاد نیکویی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد هاشمی گلپایگانی -سعیده‌سادات -رتبه الف(20-19)

استاد هداوند -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد وثوقی -ثمینه -رتبه الف(20-19)

استاد وفسیان -اعظم -رتبه ب(18-17)