حسب ارزیابی‌های صورت گرفته، اساتید گرامی زیر از صلاحیت علمی لازم برای تدریس مرحله اول برخوردار هستند.

تدریس برای مراحل بالاتر مشروط به این است که خود استاد اولاً آن مرحله را با موفقیت سپری کرده باشد

و ثانیاً برای اولین بار تدریس آن مرحله، ارزشیابی مناسبی در اولین کتاب مربوط به آن مرحله کسب نماید.

اساتید معزز و محترم : بانوان گرامی (به ترتیب حروف الفبا)

 

استاد اسماعیلی -حمیده -رتبه ب(18-17)

استاد اشعری -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد اصغریان -زینب -رتبه ب(18-17)

استاد اصلانی -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد اکبری -سمیرا -رتبه ب(18-17)

استاد اوستادی -رتبه ب(18-17)

استاد آهنگر -لیلا -رتبه ب(18-17)

استاد بقال ولی -کبری -رتبه ب(18-17)

استاد بلغار -عصمت -رتبه ب(18-17)

استاد بوربور -نفیسه -رتبه الف(20-19)

استاد پور ابراهیم -سکینه -رتبه ب(18-17)

استاد تورگلی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد جاویدی‌پور -اکرم -رتبه ب(18-17)

استاد جعفرزاده -بهاره -رتبه ب(18-17)

استاد جلال غفاری -مرضیه -رتبه ب(18-17)

استاد جلالی -فریدا -رتبه ب(18-17)

استاد جلالی یزدی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد چاقری -شهناز -رتبه ب(18-17)

استاد حدادیان -مریم -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -حوریه -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -هاله -رتبه الف(20-19)

استاد حسینی -پروین -رتبه ب(18-17)

استاد حسینی یکتا -مهری -رتبه ب(18-17)

استاد حقانی -فهیمه -رتبه ب(18-17)

استاد حیدری -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد خداکرمی – بتول -رتبه ب(18-17)

استاد خجسته -نجمه -رتبه ب(18-17)

استاد خسروی -رتبه ب(18-17)

استاد ذوالفقاری – ــ رتبه ب( 18-17)

استاد رضا زاده ــ سمانه -رتبه ب(18-17)

استاد رضوی -رتبه ب(18-17)

استاد رمازی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد رناسی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد زوربخش -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد سفلایی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد سلیمانی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد سوزنچی -گلنوش -رتبه ب(18-17)

استاد سیافی – زهرا ــ -رتبه الف(20-19)

استاد سیفی -جمیله -رتبه ب(18-17)

استاد شاهسوند -ژیلا -رتبه ب(18-17)

استاد شکوهی -لعیا -رتبه ب(18-17)

استاد صادقی فر -یگانه -رتبه ب(18-17)

استاد صدر هاشمی -زکیه‌سادات -رتبه ب(18-17)

استاد صنعتگر -صدیقه -رتبه الف(20-19)

استاد صنیعی‌مقدم -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد طالب‌نیا -گلناز -رتبه ب(18-17)

استاد عاقل‌نهند -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد عالی -نوشین -رتبه الف(20-19)

استاد عباسی آغوی -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد عبد اله زاده -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد عبدالرحیمی -ندا -رتبه الف(20-19)

استاد عبدلی -محیا -رتبه ب(18-17)

استاد علیپور -حکیمه -رتبه ب(18-17)

استاد علی یاری -طاهره -رتبه ب(18-17)

استاد عوامی -اکرم -رتبه ب(18-17)

استاد فردی نیا -شهرزاد -رتبه ب(18-17)

استاد فرشی جلالی -ویدا -رتبه ب(18-17)

استاد فروزان هنر -طیبه -رتبه ب(18-17)

استاد فضلی -وفا -رتبه ب(18-17)

استاد قاسمی -سمیه -رتبه ب(18-17)

استاد قاسمی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد کاظمی -مرال -رتبه ب(18-17)

استاد کچویی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد کرمی ممتاز -بتول -رتبه ب(18-17)

استاد کریمی -زینب -رتبه ب(18-17)

استاد کفاش کرمانی -الهام -رتبه ب(18-17)

استاد کفاش‌زاده -رتبه ب(18-17)

استاد لطفی -فرشته -رتبه ب(18-17)

استاد لطفی -نیره -رتبه الف(20-19)

استاد محمدطاهری -وجیهه -رتبه ب(18-17)

استاد مددی -جمیله -رتبه الف(20-19)

استاد مرادی -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد مرجانی -فخری -رتبه ب(18-17)

استاد مصلحی -فائزه -رتبه ب(18-17)

استاد مطلق -فرزانه -رتبه الف(20-19)

استاد ملک‌پور -فاطمه -رتبه ب(18-17)

استاد مهدیان -الهه -رتبه ب(18-17)

استاد موسوی‌فرد -اعظم -رتبه ب(18-17)

استاد میربراتی -مهدیه‌سادات -رتبه ب(18-17)

استاد میرهاشمی -زهرا- رتبه ب(18-17)

استاد مینایی‌پور -مرضیه -رتبه ب(18-17)

استاد نصیری‌فرد -نفیسه -رتبه الف(20-19)

استاد نعمتی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد نورانی‌نگار -مرضیه -رتبه الف(20-19)

استاد نیکویی -مریم -رتبه ب(18-17)

استاد هاشمی گلپایگانی -سعیده‌سادات -رتبه الف(20-19)

استاد هداوند -زهرا -رتبه ب(18-17)

استاد وثوقی -ثمینه -رتبه الف(20-19)

استاد وفسیان -اعظم -رتبه ب(18-17)