خانه » اساتید خانم‌

اساتید خانم‌

اساتید معزز و محترم : بانوان گرامی (به ترتیب حروف الفبا)

 

استاد اسماعیلی

استاد اصغریان

استاد بوربور

استاد جعفر زاده

استاد جلال غفاری

استاد حدادیان

دکتر حسینی اکبرنژاد (حوریه)

دکتر حسینی اکبرنژاد (هاله)

دکتر خمسه مطلق

استاد رزاق زاده

استاد رمازی

استاد سفلایی

دکتر سوزنچی

استاد صنعتگر

دکتر عبدالرحیمی

استاد علیپور

استاد فرشی جلالی

استاد کاظمی

استاد کریم زاده

استاد کفاش زاده

استاد گل افشانی

استاد محمدطاهر

استاد مددی

استاد مینایی پور

استاد نصیری فرد

دکتر نورانی نگار

دکتر هادیان

استاد هاشمی

دکتر وثوقی

 

اساتید فوق در گروه مصاحبه ارزشیابی شرکت و کسب حد نصاب امتیاز نموده اند

یا در طول سالیان متمادی در ارزشیابی کلاس ها رتبه بالا اخذ نموده اند

نام بقیه اساتید که حد نصاب قبولی را کسب می نمایند ، به تدریج در سایت قرار میگیرد