خانه » اساتید خانم‌

اساتید خانم‌

اساتید رسمی بینش مطهر تهران

خانم دکتر هاله حسینی اکبرنژاد

خانم دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد

خانم دکتر وثوقی

خانم دکتر هادیان

خانم هاشمی

خانم کفاش زاده

خانم صنعتگر

خانم دکتر سوزنچی

خانم رمازی

خانم بوربور

خانم دکتر نورانی نگار

خانم دکتر خمسه مطلق

خانم دکتر عبدالرحیمی

خانم جعفرزاده

خانم مددی

خانم سفلایی

اساتید فوق در گروه مصاحبه ارزشیابی شرکت و کسب حدنصاب امتیاز نموده اند

یا درطول سالیان متمادی در ارزشیابی کلاس ها رتبه بالا اخذ نموده اند

نام بقیه اساتید که حدنصاب قبولی را کسب می نمایند، به تدریج در سایت قرار می گیرد.