بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین جلسات و همایش های بینش مطهر از سال 1390

ردیف
موضوع
استاد
مکان برگزاری
 تاریخ برگزاری
معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی سازمان هواپیمایی کشور سال 1390

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

فارس – شیراز سال 1391

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 البرز – کرج  سال 1391

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 قم – قم  سال 1391

معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت1391

تدریس کتاب آزادی انسان

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی خرداد 1391

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد علمخواه

اصفهان – اصفهان مرداد 1391

تدریس کتاب

آزادی بندگی – هدف زندگی

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مرداد 1391
تدریس کتاب سیره نبوی دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی شهریور 1391
معرفی طرح و راه اندازی شعبه  دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – ساری آبان 1391
معرفی طرح و راه اندازی شعبه دکترهاشمی‌گلپایگانی مرکزی – اراک بهمن 1391
تدریس کتاب مسأله نفاق  دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی دی 1391

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 خراسان رضوی – مشهد   سال 1392

تدریس

استاد علمخواه

مرکزی – اراک تیر 1392
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده

دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر وثوقی

 سمنان – گرمسار  مرداد 1392

معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی

یزد – دانشگاه فرهنگیان آبان 1392

تدریس کتاب نهضت حسینی

دکترهاشمی‌گلپایگانی

وزارت راه و شهرسازی آذر 1392
  معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده

دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر وثوقی

اردبیل – اردبیل فروردین1393
معرفی طرح و راه اندازی شعبه  استاد علمخواه  آذربایجان غربی – ارومیه  خرداد 1393
 معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

 یزد – یزد  خرداد 1393
تدریس کتاب‌احیای‌تفکرودین‌گریزی

دکترهاشمی‌گلپایگانی

وزارت راه و شهرسازی شهریور 1393
معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

کرمانشاه – کرمانشاه مهر 1393

معرفی طرح و تدریس

 استاد شفایانی  خراسان‌جنوبی – دانشگاه‌علوم‌پزشکی  دی 1393

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

گلستان – گرگان فروردین 1394

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

خوزستان – اهواز مرداد 1394

معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد 1394

تدریس

دکترهاشمی‌گلپایگانی

خوزستان – اهواز آذر 1394

ممعرفی طرح و راه اندازی شعبه

 دکترهاشمی‌گلپایگانی چهارمحال‌وبختیاری – شهرکرد بهمن 1394

تدریس

 دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اردیبهشت1395

تدریس کتاب اسلام و ملی گرایی

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت1395

تدریس

دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان – اصفهان اردیبهشت1395
تدریس‌کتاب ولایت‌فقیه‌ و روحانیت دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی خرداد 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز تیر 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – ساری تیر 1395
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان‌شمالی-

طرح ولایت

مرداد 1395

معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان-دانشگاه‌اصفهان شهریور 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی مجموعه خیریه نذرشادی مهر 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز مهر 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان‌رضوی-

دانشگاه فردوسی

آبان 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز آذر 1395
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی قم آذر 1395

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی قزوین بهمن 1395
تدریس استاد علمخواه خراسان رضوی – مشهد  اردیبهشت 1396
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی – مشهد  اردیبهشت 1396
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد علم خواه

دکتر لطیفی

خراسان رضوی – مشهد مرداد 1396
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان شمالی شهریور 1396
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز مهر 1396
تدریس با محویت قرآن‌پژوهی دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان-دانشگاه‌اصفهان مهر 1396
تدریس دوره کارشناسان قرآن‌وعترت

آموزش و پرورش

دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – رامسر مهر 1396

ممعرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی کیش آبان 1396
معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علیمه امام خمینی(ره) آبان 1396
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز آذر 1396
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی قم – قم بهمن 1396
تدریس دکتر رمضانی گلستان بهمن 1396
تدریس استاد خزایی خراسان جنوبی بهمن 1396
تدریس کتاب حجاب دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی بهمن 1396
 تدریس  دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اسفند 1396
 معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی عسلویه فروردین 1397
تدریس کتاب عدالت دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت 1397
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اردیبهشت 1397

همایش‌کشوری‌ اولین دوره تربیت معلم و مدرس

دانشگاه فرهنگیان

دکترهاشمی‌گلپایگانی تهران  تیر 1397
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی – دانشگاه شهیدمطهری  تیر 1397
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد خانمحمدی

مازندران – رامسر تیر 1397
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکتر وثوقی

دکتر هاله حسینی

البرز – البرز تیر 1397

معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد 1397
تدریس کتاب حقوق زن و مرد در اسلام 1.2 دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مرداد 1397
تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر رستم پور

استاد علمخواه

خراسان رضوی – مشهد مرداد 1397
  معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده  دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی –

طرح ولایت

مرداد 1397
تدریس کتاب حقوق زن و مرد در اسلام 4.3 دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی شهریور 1397
معرفی طرح دکترهاشمی‌گلپایگانی مدرسه عالی شهیدمطهری مهر 1397
 معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علمیه مجتهدی مهر 1397
معرفی طرح دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علمیه بانوامین مهر 1397
معرفی طرح و راه اندازی شعبه دکترهاشمی‌گلپایگانی کرمان – کرمان مهر 1397
تدریس کتاب اخلاق اسلامی دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مهر 1397
همایش اربعین انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورایی دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان – اصفهان مهر 1397