خانه » جلسات و همایش‌ها

جلسات و همایش‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم

مهمترین جلسات و همایش های بینش مطهر از سال ۱۳۹۰

ردیف
موضوع
استاد
مکان برگزاری
 تاریخ برگزاری
معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی سازمان هواپیمایی کشور سال ۱۳۹۰

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

فارس – شیراز سال ۱۳۹۱

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 البرز – کرج  سال ۱۳۹۱

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 قم – قم  سال ۱۳۹۱

معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت۱۳۹۱

تدریس کتاب آزادی انسان

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی خرداد ۱۳۹۱

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

 دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد علمخواه

اصفهان – اصفهان مرداد ۱۳۹۱

تدریس کتاب

آزادی بندگی – هدف زندگی

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مرداد ۱۳۹۱
تدریس کتاب سیره نبوی دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی شهریور ۱۳۹۱
معرفی طرح و راه اندازی شعبه  دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – ساری آبان ۱۳۹۱
معرفی طرح و راه اندازی شعبه دکترهاشمی‌گلپایگانی مرکزی – اراک بهمن ۱۳۹۱
تدریس کتاب مسأله نفاق  دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی دی ۱۳۹۱

همایش‌کشوری‌اندیشه‌ناب

راه اندازی و معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

و جمعی از اساتیدبرتر بینش‌مطهر

 خراسان رضوی – مشهد   سال ۱۳۹۲

تدریس

استاد علمخواه

مرکزی – اراک تیر ۱۳۹۲
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده

دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر وثوقی

 سمنان – گرمسار  مرداد ۱۳۹۲

معرفی طرح

و تدریس کتاب بینش مطهر

دکترهاشمی‌گلپایگانی

یزد – دانشگاه فرهنگیان آبان ۱۳۹۲

تدریس کتاب نهضت حسینی

دکترهاشمی‌گلپایگانی

وزارت راه و شهرسازی آذر ۱۳۹۲
  معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده

دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر وثوقی

اردبیل – اردبیل فروردین۱۳۹۳
معرفی طرح و راه اندازی شعبه  استاد علمخواه  آذربایجان غربی – ارومیه  خرداد ۱۳۹۳
 معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

 یزد – یزد  خرداد ۱۳۹۳
تدریس کتاب‌احیای‌تفکرودین‌گریزی

دکترهاشمی‌گلپایگانی

وزارت راه و شهرسازی شهریور ۱۳۹۳
معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

کرمانشاه – کرمانشاه مهر ۱۳۹۳

معرفی طرح و تدریس

 استاد شفایانی  خراسان‌جنوبی – دانشگاه‌علوم‌پزشکی  دی ۱۳۹۳

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

گلستان – گرگان فروردین ۱۳۹۴

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی

خوزستان – اهواز مرداد ۱۳۹۴

معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی

مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد ۱۳۹۴

تدریس

دکترهاشمی‌گلپایگانی

خوزستان – اهواز آذر ۱۳۹۴

ممعرفی طرح و راه اندازی شعبه

 دکترهاشمی‌گلپایگانی چهارمحال‌وبختیاری – شهرکرد بهمن ۱۳۹۴

تدریس

 دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اردیبهشت۱۳۹۵

تدریس کتاب اسلام و ملی گرایی

دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت۱۳۹۵

تدریس

دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان – اصفهان اردیبهشت۱۳۹۵
تدریس‌کتاب ولایت‌فقیه‌ و روحانیت دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی خرداد ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز تیر ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – ساری تیر ۱۳۹۵
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان‌شمالی-

طرح ولایت

مرداد ۱۳۹۵

معرفی طرح

 دکترهاشمی‌گلپایگانی مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان-دانشگاه‌اصفهان شهریور ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی مجموعه خیریه نذرشادی مهر ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز مهر ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان‌رضوی-

دانشگاه فردوسی

آبان ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز آذر ۱۳۹۵
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی قم آذر ۱۳۹۵

معرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی قزوین بهمن ۱۳۹۵
تدریس استاد علمخواه خراسان رضوی – مشهد  اردیبهشت ۱۳۹۶
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی – مشهد  اردیبهشت ۱۳۹۶
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد علم خواه

دکتر لطیفی

خراسان رضوی – مشهد مرداد ۱۳۹۶
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان شمالی شهریور ۱۳۹۶
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز مهر ۱۳۹۶
تدریس با محویت قرآن‌پژوهی دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان-دانشگاه‌اصفهان مهر ۱۳۹۶
تدریس دوره کارشناسان قرآن‌وعترت

آموزش و پرورش

دکترهاشمی‌گلپایگانی مازندران – رامسر مهر ۱۳۹۶

ممعرفی طرح و راه اندازی شعبه

دکترهاشمی‌گلپایگانی کیش آبان ۱۳۹۶
معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علیمه امام خمینی(ره) آبان ۱۳۹۶
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز آذر ۱۳۹۶
 معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی قم – قم بهمن ۱۳۹۶
تدریس دکتر رمضانی گلستان بهمن ۱۳۹۶
تدریس استاد خزایی خراسان جنوبی بهمن ۱۳۹۶
تدریس کتاب حجاب دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی بهمن ۱۳۹۶
 تدریس  دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اسفند ۱۳۹۶
 معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی عسلویه فروردین ۱۳۹۷
تدریس کتاب عدالت دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت ۱۳۹۷
تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی خوزستان – اهواز اردیبهشت ۱۳۹۷

همایش‌کشوری‌ اولین دوره تربیت معلم و مدرس

دانشگاه فرهنگیان

دکترهاشمی‌گلپایگانی تهران  تیر ۱۳۹۷
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی – دانشگاه شهیدمطهری  تیر ۱۳۹۷
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

استاد خانمحمدی

مازندران – رامسر تیر ۱۳۹۷
معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده دکتر وثوقی

دکتر هاله حسینی

البرز – البرز تیر ۱۳۹۷

معرفی طرح

دکترهاشمی‌گلپایگانی مجتمع آموزشی تزکیه –

فارغ التحصیلان

مرداد ۱۳۹۷
تدریس کتاب حقوق زن و مرد در اسلام ۱٫۲ دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مرداد ۱۳۹۷
تدریس – دوره فشرده دکترهاشمی‌گلپایگانی

دکتر رستم پور

استاد علمخواه

خراسان رضوی – مشهد مرداد ۱۳۹۷
  معرفی طرح و تدریس – دوره فشرده  دکترهاشمی‌گلپایگانی خراسان رضوی –

طرح ولایت

مرداد ۱۳۹۷
تدریس کتاب حقوق زن و مرد در اسلام ۴٫۳ دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی شهریور ۱۳۹۷
معرفی طرح دکترهاشمی‌گلپایگانی مدرسه عالی شهیدمطهری مهر ۱۳۹۷
 معرفی طرح و تدریس دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علمیه مجتهدی مهر ۱۳۹۷
معرفی طرح دکترهاشمی‌گلپایگانی حوزه علمیه بانوامین مهر ۱۳۹۷
معرفی طرح و راه اندازی شعبه دکترهاشمی‌گلپایگانی کرمان – کرمان مهر ۱۳۹۷
تدریس کتاب اخلاق اسلامی دکترهاشمی‌گلپایگانی وزارت راه و شهرسازی مهر ۱۳۹۷
همایش اربعین انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورایی دکترهاشمی‌گلپایگانی اصفهان – اصفهان مهر ۱۳۹۷