خانه » ثبت نام دوره تربیت مربی و مدرس نظام اندیشه دینی با محوریت آثار و اندیشه‌های شهید مطهری(ره) ویژه بازنشستگان، همسران، فرزندان بالای ۱۵ سال و پایوران سپاه

ثبت نام دوره تربیت مربی و مدرس نظام اندیشه دینی با محوریت آثار و اندیشه‌های شهید مطهری(ره) ویژه بازنشستگان، همسران، فرزندان بالای ۱۵ سال و پایوران سپاه