برای ثبت نام در دوره پاییز 1398 بینش مطهر در شهر تهران به موارد زیر دقت فرمایید :برای ثبت نام در دوره بهاره دوره فشرده تربیت مدرس کرمان ۱۳۹۹ بینش مطهر در شهر کرمان به موارد زیر دقت فرمایید
:
حضور در دوره فشرده فضای مجازی
و شرکت حضوری در دوره سه روزه
میباشد
و بعد ارزیابی
و درصورت پذیرش در ارزیابی رتبه بندی
و بعنوان مدرس معرفی میشوند

  1. برای اطلاع از هزینه کتاب‌ها و محصولات آموزشی هر مرحله به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید.
  2. هزینه هر مرحله شامل دوازده جلسه 98000 تومان می‌باشد.