آخرین مطالب, اخبار

تدریس کتاب بینش و رفتار قرآنی در برنامه بیکران شبکه قرآن و لینکهای برنامه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

📢 تدریس کتاب #بینش_و_رفتار_قرآنی توسط دکتر هاشمی گلپایگانی
شبکه قرآن ✨ساعت۲۲ یکشنبه ها و سه شنبه ها✨✨✨

#قسمت_اول
#تفسیر_بسم_الله_الرحمان_الرحیم
https://www.aparat.com/v/VgJtZ

#قسمت_دوم
#سوره_حمد
https://www.aparat.com/v/A2xIY

#قسمت_سوم

https://www.aparat.com/v/PXZG3#

قسمت_چهارم

https://www.aparat.com/v/q7x3X

#قسمت_پنجم
#سوره_توحید
https://www.aparat.com/v/uwgR5

#قسمت_ششم
#سوره_عصر
https://www.aparat.com/v/0DpVe

#قسمت_هفتم
https://www.aparat.com/v/FGcIO

#قسمت_هشتم
#سوره_ناس و #سوره_فلق
https://www.aparat.com/v/Bf5s6

#قسمت_نهم
آیات1تا16 #سوره_نبا
https://www.aparat.com/v/MlqhL

#قسمت_دهم
آیات 17تا31 #سوره_نبا
https://www.aparat.com/v/gpBbn

#قسمت_یازدهم
آیات آخر #سوره_نبا
https://www.aparat.com/v/yYHrW

#قسمت_دوازدهم
آیات 1و2 #سوره_جمعهhttps://www.aparat.com/v/LEfsG

#قسمت_سیزدهم
آیات 2تا6 #سوره_جمعهhttps://www.aparat.com/v/Um3W7

#قسمت_چهاردهم
آیات آخر #سوره_جمعهhttps://www.aparat.com/v/3dT8b

#قسمت_پانزدهم
آیات 1تا6 #سوره_انسانhttps://www.aparat.com/v/loAYt
#قسمت_شانزدهم
آیات 6تا14 #سوره_انسانhttps://www.aparat.com/v/zRrky

#قسمت_هفدهم
آیات 15تاآخر #سوره_انسانhttps://www.aparat.com/v/tb46h
#قسمت_هجدهم
#سوره_قدرhttps://www.aparat.com/v/iNLnq

#قسمت_نوزدهم
#سوره_کوثر و #سوره_تکاثرhttps://www.aparat.com/v/FqPfp

#قسمت_بیستم
#سوره_کافرونhttps://www.aparat.com/v/b0wLt
#قسمت_بیست_و_یکم
#سوره_مبارکه_بقره #آیةالکرسیhttps://www.aparat.com/v/ubqFe

#قسمت_بیست_و_دوم
آیات ۱تا۶ #سوره_مبارکه_یسhttps://www.aparat.com/v/g7h2Y

#قسمت_بیست_و_سوم
آیات ۷تا۱۲ #سوره_مبارکه_یسhttps://www.aparat.com/v/SYidD

#قسمت_بیست_و_چهارم
آیات۱۳تا۲۷ #سوره_مبارکه_یسhttps://www.aparat.com/v/NZ0xJ

#قسمت_بیست_و_پنجم
آیات ۲۷تا۳۰ #سوره_مبارکه_یسhttps://www.aparat.com/v/Jba7A

#قسمت_بیست_و_ششم
آیات ۳۱تا۳۸ #سوره_مبارکه_یس
https://www.aparat.com/v/XEP2Z

#قسمت_بیست_و_هفتم
آیات ۳۹تا۶۵ #سوره_مبارکه_یس
https://www.aparat.com/v/r8k9L

#قسمت_بیست_و_هشتم
آیات ۶۶تا۷۱ #سوره_مبارکه_یس
https://www.aparat.com/v/UCdG8

#قسمت_بیست_و_نهم
از آیه ۷۲ تا پایان #سوره_مبارکه_یس
https://www.aparat.com/v/UAtIK

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *