خانه » اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای و فضای مجازی

اولین دوره تربیت مربی سواد رسانه‌ای و فضای مجازی

توجه: روز برگزاری دوره چهارشنبه ها خواهد بود. مکان برگزاری دوره هم مرکز مطالعات راهبردی می باشد.
کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۹۱۶۳۳۸۶۰۱
و در ساعات اداری: ۷۶۷۰۲۵۱۰ داخلی ۳۶۶