حسب ارزیابی‌های صورت گرفته، اساتید گرامی زیر از صلاحیت علمی لازم برای تدریس مرحله اول برخوردار هستند.

تدریس برای مراحل بالاتر مشروط به این است که خود استاد اولاً آن مرحله را با موفقیت سپری کرده باشد

و ثانیاً برای اولین بار تدریس آن مرحله، ارزشیابی مناسبی در اولین کتاب مربوط به آن مرحله کسب نماید.

اساتید معزز و محترم : جناب آقایان (به ترتیب حروف الفبا)

 

 استاد ابراهیمی – قاسم – رتبه ب(18-17)

استاد ابوالحسنی نژاد- سعید -رتبه ب(18-17)

استاد اسکندری -عبدالرضا -رتبه ب(18-17)

استاد انصاری چمرودی- محمدعلی -رتبه ب(18-17)

استاد درگران -آرش -رتبه ب(18-17)

استاد رادمند -محمدسعید -رتبه ب(18-17)

استاد روحانی -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد ساکی -میلاد -رتبه ب(18-17)

استاد سلمانپورسهی -عباس -رتبه ب(18-17)

استاد سیاح -حسین -رتبه ب(18-17)

استاد صادقی -آرش -رتبه ب(18-17)

استاد عابدی -محمدهادی -رتبه ب(18-17)

استاد فاطمی‌کیا- محمدعلی- رتبه ب(18-17)

استاد ابراهیمی -کاظم -رتبه ب(18-17)

استاد ابراهیمی -غلامحسین -رتبه ب(18-17)

استاد ابراهیمی -محسن -رتبه ب(18-17)

استاد احمدزاده -زاهد -رتبه ب(18-17)

استاد احمدی -محسن -رتبه ب(18-17)

استاد احمدی‌زاده -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد اردکانی -قاسم –رتبه ب(18-17)

استاد اژدری -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد اسدی -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد اسماعیلی -مرتضی -رتبه ب(18-17)

استاد افروغی -محمدیوسف -رتبه ب(18-17)

استاد امیری آرانی -عمار -رتبه ب(18-17)

استاد انصاری -علی- رتبه ب(18-17)

استاد اوحدی -ذبیح‌اله -رتبه الف(20-19)

استاد باغشنی -ابراهیم -رتبه ب(18-17)

استاد برجسته -رتبه ب(18-17)

استاد پورآسیاب -روح‌اله -رتبه ب(18-17)

استاد تقی‌پور -اسماعیل -رتبه ب(18-17)

استاد توانا -محمد رضا -رتبه ب(18-17)

استاد جعفریان- مجتبی -رتبه ب(18-17)

استاد جلالی -علی‌اکبر -رتبه ب(18-17)

استاد حاج میرزا -سیامک – خود راه انداز –

استاد حاجی‌جعفری -محمدرضا -رتبه ب(18-17)

استاد حسن‌نژاد- صادق -رتبه ب(18-17)

استاد حسینی -سید جعفر -رتبه ب(18-17)

استاد حسینی -سیدمحمود -رتبه ب(18-17)

استاد حسینی‌یمین -سیدمجتبی -رتبه ب(18-17)

استاد حیدری‌زاد -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد خالقی‌پور -بشیر -رتبه ب(18-17)

استاد خانی -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد خزاعی -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد خوبی‌نژادیان- طه -رتبه ب(18-17)

استاد خیاط زنجانی -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد داداش‌زاده -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد دادی -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد دلدار -علیجان -رتبه ب(18-17)

استاد دهقان -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد ذاکر -سیدرسول -رتبه ب(18-17)

استاد ذاکری -احمد -رتبه ب(18-17)

استاد رحیمی‌نژاد- علیرضا -رتبه ب(18-17)

استاد رستم‌پور -محمد -رتبه الف(20-19)

استاد رمضانی -طه -رتبه ب(18-17)

استاد روانشاد -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد زارع -اسلام -رتبه ب(18-17)

استاد زارع مهرانی -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد زارعی -رضا -رتبه ب(18-17)

استاد زرشناس -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد زمانی -رضا -رتبه ب(18-17)

استاد ستاری‌پور -رضا -رتبه ب(18-17)

استاد سخنگو -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد سروش -علی -رتبه ب(18-17)

استاد سلمانیان- حسنعلی -رتبه ب(18-17)

استاد سلیمانی -مرتضی -رتبه ب(18-17)

استاد سوار -مجید -رتبه ب(18-17)

استاد سوزنچی -حسین -رتبه ب(18-17)

استاد سید صادقی -سیدمهدی -رتبه ب(18-17)

استاد شاه‌آبادی -محمدحسین -رتبه ب(18-17)

استاد شجاعی -داود- رتبه ب(18-17)

استاد شفایانی -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد شفیعی -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد شیخ‌زاده -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد شیدایی -مجتبی -رتبه ب(18-17)

استاد شیرنیا -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد صابریان -اصغر -رتبه ب(18-17)

استاد صلاحی -محمدحسین -رتبه ب(18-17)

استاد طغیانی -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد عباداللهی -علی -رتبه ب(18-17)

استاد عباسعلی‌پور -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد عباسی‌آغوی -محمدمهدی -رتبه ب(18-17)

استاد عبدوس -فرامرز -رتبه ب(18-17)

استاد عرب‌اسدی- حسین -رتبه ب(18-17)

استاد علم‌خواه- مرتضی -رتبه الف(20-19)

استاد علمداری -محسن -رتبه ب(18-17)

استاد علوی -میثم -رتبه ب(18-17)

استاد علوی -سیدعلی‌اصغر -رتبه ب(18-17)

استاد عمیدی -حامد -رتبه ب(18-17)

استاد فاطمی‌نیا -محمدحسن -رتبه ب(18-17)

استاد فتاحی -علیرضا -رتبه ب(18-17)

استاد فروتن -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد فیض -مصطفی -رتبه ب(18-17)

استاد قاسمی -میثم –رتبه ب(18-17)

استاد قشقایی -علی -رتبه ب(18-17)

استاد قیلاوی‌زاده- ناصر- رتبه ب(18-17)

استاد کرباسی -وحید -رتبه ب(18-17)

استاد کریمی -علی‌اکبر -رتبه ب(18-17)

استاد کریمی -رضا- رتبه ب(18-17)

استاد کسایی -ایمان -رتبه ب(18-17)

استاد گلدوزها -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد محمدی -حمیدرضا- رتبه ب(18-17)

استاد محمدی منفرد -بهروز -رتبه ب(18-17)

استاد محمدی‌سیرت -حسین –رتبه ب(18-17)

استاد محمودی منفرد -شاهین -رتبه ب(18-17)

استاد مرادزاده -احسان -رتبه ب(18-17)

استاد معتمدیان -محمدرضا -رتبه ب(18-17)

استاد مقدسی -محمدمهدی -رتبه ب(18-17)

استاد ملک‌زاده -علی- رتبه ب(18-17)

استاد ملکی -احسان -رتبه ب(18-17)

استاد منزه -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد منزه -مهدی -رتبه ب(18-17)

استاد منصورزاده -محمد باقر -رتبه ب(18-17)

استاد مهران‌فر -علیرضا -رتبه ب(18-17)

استاد موسوی -سیدعلیرضا -رتبه ب(18-17)

استاد میرزایی -مجید -رتبه ب(18-17)

استاد میرعلایی‌راد -محمد -رتبه ب(18-17)

استاد میری -محمدجواد -رتبه ب(18-17)

استاد ناصری -علی -رتبه ب(18-17)

استاد نبی -امیرحسین -رتبه ب(18-17)

استاد نجفی -عظیم -رتبه ب(18-17)

استاد نظری -مجتبی -رتبه ب(18-17)

استاد هاشمی -سیدمحمد -رتبه ب(18-17)

استاد هاشمی گلپایگانی -سید صالح -رتبه الف(20-19)

استاد هدایت -محمدهادی -رتبه ب(18-17)

استاد یزدان‌پرست -امیر -رتبه ب(18-17)

استاد یعقوبی -مرتضی -رتبه ب(18-17)