خانه » اساتید آقا

اساتید آقا

اساتید معزز و محترم : جناب آقایان (به ترتیب حروف الفبا)

 

 استاد ابراهیمی – غلامحسین

 استاد احمدزاده – زاهد

 استاد احمدی زاده – محمد

استاد اردکانی – قاسم

استاد افروغی – سید محمد یوسف

استاد امیری آرانی – عمار

استاد اوحدی – ذبیح اله

استاد پورآسیاب – روح اله

استاد جلالی – علی اکبر

استاد حسینی – سید جعفر

استاد حسینی واشان – سید محمود

استاد حسینی یمین – سید مجتبی

استاد حیدری زاد – محمد

استاد خالقی پور – بشیر

استاد خوبی نژادیان – طه

استاد خیاط زنجانی – محمد

استاد داداش زاده – مصطفی

استاد دادی القار – محمد

استاد رمضانی – طه

استاد روحانی – مهدی

استاد زرشناس – مهدی

استاد سابقی – حسین

استاد ساجدی – سید مهدی

استاد ستاری پور – رضا

استاد سخنگو – مصطفی

استاد سلیمانی – مرتضی

استاد سیاح – حسین

استاد سید صادقی – سید مهدی

استاد شاه آبادی – محمد حسین

استاد شفایانی – مصطفی

استاد شیدایی – مجتبی

استاد طغیانی – مهدی

استاد عابدی – هادی

استاد علم خواه – مرتضی

استاد علوی – سید علی اصغر

استاد عمیدی – هادی

استاد فاطمی نیا – محمد حسن

استاد قاسمی – میثم

استاد قشقایی – علی

استاد کرباسی – وحید

استاد کریمی – رضا

استاد کریمی – علی اکبر

استاد کسایی – ایمان

استاد مراد زاده – احسان

استاد ملکی – احسان

استاد منصور زاده – محمد باقر

استاد موسوی – سید علیرضا

استاد میرعلایی راد – محمد

استاد هاشمی – سید محمد

استاد هدایت – محمد هادی

استاد یزدان پرست – امیر

 

اساتید فوق در گروه مصاحبه ارزشیابی شرکت و کسب حد نصاب امتیاز نموده اند

یا در طول سالیان متمادی در ارزشیابی کلاس ها رتبه بالا اخذ نموده اند

نام بقیه اساتید که حد نصاب قبولی را کسب می نمایند ، به تدریج در سایت قرار میگیرد