درباره بینش مطهر

مجموعه بینش مطهر،  از سال ۱۳۷۲ کار محتوایی و ایجاد زیرساخت های علمی خود را با محوریت آثار شهید مطهری(ره) آغاز نمود. سپس همزمان با گسترش فعالیت ها و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۲، به فعالیت‌های خود به تناسب امکانات ادامه داده و آماد‌ه‌ همکاری با متقاضیان و مراکز علاقمند این طرح می‌باشد.

روند فعالیت های این مجموعه در دو بخش به شرح ذیل می باشد:

الف) روند پیشرفت امور محتوایی موسسه

–          تدوین آثار استاد شهید مرتضی مطهری در قالب ۴ سطح برای مخاطبان

–          تولید کتاب های ویژه نوجوانان متناسب با سیر مذکور

–          تولید درسنامه مختص هرکتاب اصلی سیر آثار شهید مطهری

ب) روند پیشرفت امور اجرایی

–          برگزاری کارگاه های تخصصی مختص مربیان بینش مطهر

–          تشکیل کلاسهای سیرمطالعاتی آثار استاد مطهری با بهره گیری از گروه علمی مجرب